Rozpis bohoslužieb


JÚL

20.07. so, 16:45 h, 9. čas, 17:00 h, večiereň a 1. čas, Misijný dom Banská Bystrica

21.07. ne, 08:00 h, 3. a 6. čas, 08:30 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen

27.07. so, 16:45 h, 9. čas, 17:00 h, večiereň a 1. čas, Misijný dom Banská Bystrica

28.07. ne, 08:30 h, 3. a 6. čas, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica

AUGUST
03.08. so
, 16:45 h, 9. čas, 17:00 h, večiereň a 1. čas, Misijný dom Banská Bystrica
04.08. ne
, 08:00 h, 3. a 6. čas, 08:30 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen
10.08. so, 16:45 h, 9. čas, 17:00 h, večiereň a 1. čas, Misijný dom Banská Bystrica

11. 08. ne, 08:30 h, 3. a 6. čas, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica

17.08. so, 16:45 h, 9. čas, 17:00 h, večiereň a 1. čas, Misijný dom Banská Bystrica

18.08. ne, 08:00 h, 3. a 6. čas, 08:30 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen

18.08. ne, 14:45 h, 9. čas, 15:00 h, večiereň a 1. čas, Misijný dom Banská Bystrica

19.08. po, 06:30 h, 3. a 6. čas, 07:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, Premenenie Pána (Преображение)

24.08. so, 16:45 h, 9. čas, 17:00 h, večiereň a 1. čas, Misijný dom Banská Bystrica

25.08. ne, 08:30 h, 3. a 6. čas, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica

31.08. so, 16:45 h, 9. čas, 17:00 h, večiereň a 1. čas, Misijný dom Banská Bystrica


Pondelok - Piatok, 17:00 h, akathisty, molebeny, panychídy a iné bohoslužby na požiadanie, Misijný dom Banská Bystrica. Program bohoslužieb na pracovné dni sa spresňuje každú nedeľu po sv. liturgii.

Záujemcovia o pristúpenie k svätej spovedi (исповедь) tak môžu učiniť po každej večierni a 30 min. pred začiatkom každej svätej liturgie. 

večiereň - vespers, вечерня

sv. liturgia - divine liturgy, божественная литургия