Rozpis bohoslužieb


MÁJ

01.05. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, Antipascha

05.05. št, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

06.05. pi, 07:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, Veľkomučeníka Juraja Víťaza

07.05. so, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

08.05. ne, 08:45 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen, Žien mironosíc

14.05. so, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

15.05. ne, 09:00 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Vígľaš, O nevládnom

21.05. so, 09:00 h, sv. liturgia, piaristický chrám Panny Márie Brezno, ul. Rázusova

21.05. so, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

22.05. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská BystricaO Samaritánke

23.05. po, 18:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

24.05. ut, 07:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, sv. Cyrila a Metoda

28.05. so, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

29.05. ne, 08:45 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen, O slepom


Bohoslužby sa od 26.02.2022 na všetkých bohoslužobných miestach konajú v režime ZÁKLAD. Od 21.04.2022 nie je povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom alebo rúškom počas bohoslužieb.

Pondelok - Piatok, 07:00 h, akathisty alebo molebeny za zdravie, za chorých, za cestujúcich a panychídy na požiadanie, Misijný dom Banská Bystrica. Program bohoslužieb na pracovné dni bude spresnený každú nedeľu po sv. liturgii.