Rozpis bohoslužieb


MÁJ 2020

03.05. ne, 09:00 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Vígľaš, 3. nedeľa po Pasche - bez verejnosti, PRENOS
06.05. st,
07:00 h, sv. liturgia, vojenská kaplnka Zvolen, sv. veľkomučeníka Juraja Víťaza -
bez verejnosti 
08.05. pi,
09:00 h, panychída, vojenské cintoríny Zvolen, 
bez obmedzenia počtu a veku

10.05. ne, 10:00 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Vígľaš4. nedeľa po Pasche - podmienky účasti - pozri usmernenie dole
17.05. ne, 08:45 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen5. nedeľa po Pasche podmienky účasti - pozri usmernenie dole
23.05. so, 17:00 h, večiereň s litijou, vojenská kaplnka Zvolen - bez verejnosti 
24.05. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystricasv. Cyrila a Metoda - podmienky účasti - pozri usmernenie dole 
27.05. st, 17:00 h, večiereň s litijou, vojenská kaplnka Zvolen 
bez verejnosti
28.
05. št, 07:00 h, sv. liturgia, vojenská kaplnka Zvolen - bez verejnosti
30.05. so, 17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen - bez verejnosti
31.05. ne, 10:00 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Vígľašpodmienky účasti - pozri usmernenie dole


Harmonogram bohoslužieb na mesiac máj
bude priebežne spresňovaný. 
 

Pondelok - Piatok, 08:00 h, akathisty alebo molebeny za zdravie, za chorých, za cestujúcich a panychídy na požiadanie, vojenská kaplnka Zvolen - do odvolania zrušené. Program bohoslužieb na pracovné dni bude spresnený každú nedeľu po sv. liturgii.