Rozpis bohoslužieb


FEBRUÁR/MAREC 2020

29.02. so, 17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen
01.03. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, nedeľa syropustná
02.03. po,
18:00 h, kajúcny kánon sv. Andreja Krétskeho s povečerím, vojenská kaplnka Zvolen, začiatok Veľkého pôstu
03.03. ut, 18:00 h, kajúcny kánon sv. Andreja Krétskeho s povečerím, vojenská kaplnka Zvolen
04.03. st, 18:00 h, kajúcny kánon sv. Andreja Krétskeho s povečerím, vojenská kaplnka Zvolen
05.03. št, 18:00 h, kajúcny kánon sv. Andreja Krétskeho s povečerím, vojenská kaplnka Zvolen
06.03. pi, 18:00 h, liturgia vopred posvätených Darov, vojenská kaplnka Zvolen,
07.03. so, 09:00 h, sv. liturgia, vojenská kaplnka Zvolen
08.03. ne, sv. liturgia vo Zvolene na zámku nebude, zastupovanie v PCO Žilina, 1. nedeľa Veľkého pôstu
13.03. pi,
18:00 h, liturgia vopred posvätených Darov, vojenská kaplnka Zvolen
14.03. so, 09:00 h, sv. liturgia, vojenská kaplnka Zvolen, 1. zádušná sobota, 17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen
15.03. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, 2. nedeľa Veľkého pôstu
20.03. pi,
18:00 h, liturgia vopred posvätených Darov, vojenská kaplnka Zvolen
21.03. so, 09:00 h, sv. liturgia, vojenská kaplnka Zvolen, 2. zádušná sobota, 17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen
22.03. ne, 10:00 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Vígľaš, 3. nedeľa Veľkého pôstu
27.03. pi, 18:00 h, liturgia vopred posvätených Darov, vojenská kaplnka Zvolen
28.03. so, 09:00 h, sv. liturgia, vojenská kaplnka Zvolen, 3. zádušná sobota, 17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen
29.03. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, 4. nedeľa Veľkého pôstu

Pondelok - Piatok, 08:00 h, akathisty alebo molebeny za zdravie, za chorých, za cestujúcich a panychídy na požiadanie, vojenská kaplnka Zvolen. Program bohoslužieb na pracovné dni bude spresnený každú nedeľu po sv. liturgii.