Rozpis bohoslužieb


DECEMBER

03.12. so, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

04.12. ne, 08:30 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen, Uvedenie do chrámu Presvätej Bohorodičky

10.12. so, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

11.12. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica

17.12. so, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

18.12. ne, 08:30 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen

18.12. ne, 15:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

19.12. po, 07:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, sv. Nikolaja Divotvorcu

24.12. so, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

25.12. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica

31.12. so, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica31


Pondelok - Piatok, 17:00 h, akathisty, molebeny, panychídy a iné bohoslužby na požiadanie, Misijný dom Banská Bystrica. Program bohoslužieb na pracovné dni sa spresňuje každú nedeľu po sv. liturgii.


večiereň - vespers, вечерня

sv. liturgia - divine liturgy, божественная литургия 


Bohoslužby sa od
26.02.2022 na všetkých bohoslužobných miestach konajú v režime ZÁKLAD. Od 21.04.2022 nie je povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom alebo rúškom počas bohoslužieb.