Rozpis bohoslužieb


OKTÓBER 2020

03.10. so, 17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen, !!! NEBUDE !!!
04.10. ne,
 08:45 h, sv. liturgia,
kaplnka na zámku Zvolen
10.10. so,
17:00 h, večiereň,
vojenská kaplnka Zvolen !!! NEBUDE !!!

11.10. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica
13.10. ut, 17:00 h, večiereň s litijou, vojenská kaplnka Zvolen
14.10. st, 07:00 h, sv. liturgia, vojenská kaplnka Zvolen, Pokrov Presvätej Bohorodičky
17.10. so, 17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen !!! NEBUDE !!! 
18.10. ne, 08:45 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Vígľaš - PRENOS (bez verejnosti)

24.10
. so, 17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen - bez verejnosti
25.10. ne, 09:00 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Vígľaš - PRENOS (bez verejnosti)
27.10. ut, 17:00 h, večiereň s litijou, vojenská kaplnka Zvolen - bez verejnosti
28.10. st, 07:00 h, sv. liturgia, vojenská kaplnka Zvolen, sv. apoštolom rovný knieža Rastislav - bez verejnosti
31.10. so, 17:00 h, večiereň,
vojenská kaplnka Zvolen - bez verejnosti

Pondelok - Piatok, 07:00 h, akathisty alebo molebeny za zdravie, za chorých, za cestujúcich a panychídy na požiadanie, vojenská kaplnka Zvolen. Program bohoslužieb na pracovné dni bude spresnený každú nedeľu po sv. liturgii - ZRUŠENÉ

- Podmienky účasti na bohoslužbách sú uvedené v dokumente, ktorý nájdete pod tlačítkom - Usmernenie - ZRUŠENÉ.
- Pripája sa k ním usmernenie pod tlačítkom -
Semafor - pravidla pre cirkevné obce - ZRUŠENÉ.
 
- S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. zakazuje usporadúvať hromadné podujatia vrátane bohoslužieb v počte nad 6 osôb (vrátane duchovného, obsluhy a spevákov) v jednom okamihu. Z tohto dôvodu sú až do odvolania bohoslužby v PCO Zvolen a Banská Bystrica pre ostatnú verejnosť zrušené.