Rozpis bohoslužieb


JÚL - AUGUST 2020

04.07. so, 17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen
05.07. ne,
 08:45 h, sv. liturgia,
kaplnka na zámku Zvolen
06.07. po,
17:00 h, večiereň s litijou,
vojenská kaplnka Zvolen

07.07. ut, 07:30 h, sv. liturgia, vojenská kaplnka Zvolen, Narodenie sv. Jána Krstiteľa
11.07. so, 17:00 h, večiereň s litijou, vojenská kaplnka Zvolen
12.07. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, sv. apoštolov Petra a Pavla
18.07. so, 17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen 
19.07. ne, 10:00 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Vígľaš

25.
07. so, 17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen 
26.07. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica
01.08. so, 17:00 h, večiereň s litijou, vojenská kaplnka Zvolen
02.08. ne, 08:45 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen, sv. proroka Eliáša
08.08. so, večiereň NEBUDE
09.08. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica14.08. začiatok pôstu Zosnutia Presvätej Bohorodičky
15.08. so, 17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen
16.08. ne, 08:45 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen
18.08. ut, 17:00 h, večiereň s litijou, vojenská kaplnka Zvolen
19.08. st, 07:30 h, sv. liturgia, vojenská kaplnka Zvolen, Premenenie Pána
22.08. so, 17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen
23.08. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica
27.08. št, 17:00 h, večiereň s litijou, vojenská kaplnka Zvolen
28.08. pi, 07:30 h, sv. liturgia, vojenská kaplnka Zvolen, Zosnutie Presvätej Bohorodičky
29.-30.08. PÚŤ ĽUTINA


Podmienky účasti na bohoslužbách sú uvedené v dokumente, ktorý nájdete pod tlačítkom - 
Usmernenie 
 

Pondelok - Piatok, 07:00 h, akathisty alebo molebeny za zdravie, za chorých, za cestujúcich a panychídy na požiadanie, vojenská kaplnka Zvolen. Program bohoslužieb na pracovné dni bude spresnený každú nedeľu po sv. liturgii.