Rozpis bohoslužieb


JÚN 2019

01.06. so, 17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen
02.06. ne, 08:45 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen, nedeľa o slepom  

05.06. st, 18:00 h, večiereň s litijou, vojenská kaplnka Zvolen
06.06. št, 08:00 h, sv. liturgia, vojenská kaplnka Zvolen, Nanebovstúpenie Pána
08.06. so, 
17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen
09.06. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, Svätých otcov I. všeobecného snemu
15.06. so, 
09:00 h, sv. liturgia, vojenská kaplnka Zvolen, zádušná sobota
15.06. so, 
17:00 h, večiereň s litijou, vojenská kaplnka Zvolen
16.06. ne, 08:45 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen, Zoslanie Svätého Ducha - Päťdesiatnica
16.06. ne, 
16:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen
17.06. po, 08:00 h, sv. liturgia, vojenská kaplnka Zvolen, deň Svätého Ducha
22.06. so, 
17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen
23.06. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, nedeľa všetkých svätých
29.06. so, 
17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen
30.06. ne, 08:45 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen

Pondelok - Piatok, 08:00 h, akathisty alebo molebeny za zdravie, za chorých, za cestujúcich a panychídy na požiadanie, vojenská kaplnka Zvolen. Program bohoslužieb na pracovné dni bude spresnený každú nedeľu po sv. liturgii.