Rozpis bohoslužieb


SEPTEMBER 2020

05.09. so, 17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen
06.09. ne,
 08:45 h, sv. liturgia,
kaplnka na zámku Zvolen, modlitba a požehnanie na začiatok školského roka
10.09. št,
17:00 h, večiereň s litijou,
vojenská kaplnka Zvolen

11.09. pi, 07:30 h, sv. liturgia, vojenská kaplnka Zvolen, Sťatie sv. Jána Krstiteľa
12.09. so, 17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen
13.09. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica
19.09. so, 17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen 
20.09. ne, 08:45 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen

20.
09. ne, 15:00 h, večiereň s litijou, vojenská kaplnka Zvolen 
21.09. po, 07:30 h, sv. liturgia, vojenská kaplnka Zvolen, Narodenie Presvätej Bohorodičky
26.09. so, 17:00 h, večiereň s litijou, vojenská kaplnka Zvolen
27.09. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, Pozdvihnutie čestného a životvorného Kríža

Podmienky účasti na bohoslužbách sú uvedené v dokumente, ktorý nájdete pod tlačítkom - Usmernenie.
Usmernenia vydané k 1. vlne pre cirkvi platia naďalej. Pripája sa k ním usmernenie pod tlačítkom -
COVID-19, Semafor 
 

Pondelok - Piatok, 07:00 h, akathisty alebo molebeny za zdravie, za chorých, za cestujúcich a panychídy na požiadanie, vojenská kaplnka Zvolen. Program bohoslužieb na pracovné dni bude spresnený každú nedeľu po sv. liturgii.