Rozpis bohoslužieb


APRÍL

17.04. st, 17:00 h, liturgia vopred posvätených Darov, Misijný dom Banská Bystrica

19.04. pi, 17:00 h, akathist Strastiam Kristovým, Misijný dom Banská Bystrica, po akathiste spovedanie (исповедь)

20.04. so, 07:00 h, spovedanie (исповедь), 08:00 h, jeleopomazanie (соборование), 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica

20.04. so, 16:45 h, 9. čas, 17:00 h, večiereň a 1. čas, Misijný dom Banská Bystrica

21.04. ne, 08:00 h, 3. a 6. čas, 08:30 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen, 5. nedeľa Veľkého pôstu - sv. Márie Egyptskej

24.04. st, 17:00 h, liturgia vopred posvätených Darov, Misijný dom Banská Bystrica

26.04. pi, 17:00 h, akathist Strastiam Kristovým, Misijný dom Banská Bystrica

27.04. so, 16:45 h, 9. čas, 17:00 h, večiereň a 1. čas, Misijný dom Banská Bystrica

28.04. ne, 08:30 h, 3. a 6. čas, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, Vchod Pána do Jeruzalema (неделя ваий)

MÁJ

02.05. št, 17:00 h, 12 Evanjelií utrpenia nášho Pána Ježiša Krista (Страсти), Misijný dom Banská Bystrica

03.05. pi, 18:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica, Uloženie plaščenice do hrobu, Veľký piatok (исповедь)

04.05. so, 07:00 h, (исповедь), 08:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica

04.05. so, 20:00 h, Posvätenie paschalných pokrmov, kaplnka na zámku Vígľaš

05.05. ne, 05:00 h, Paschalná utiereň, Misijný dom Banská Bystrica, posvätenie paschalných pokrmov

05.05. ne, 07:30 h, časy Paschy, 08:00 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen, posvätenie paschalných pokrmov, Pascha (Пасха)

05.05. ne, 15:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

06.05. po, 06:30 h, časy Paschy, 07:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, sv. veľkomučeníka Juraja Víťaza

11.05. so, 16:45 h, 9. čas, 17:00 h, večiereň a 1. čas, Misijný dom Banská Bystrica

12.05. ne, 08:30 h, 3. a 6. čas, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, 2. nedeľa po Pasche - Tomášová nedeľa

18.05. so, 16:45 h, 9. čas, 17:00 h, večiereň a 1. čas, Misijný dom Banská Bystrica

19.05. ne, 08:30 h, 3. a 6. čas, 09:00 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Vígľaš, 3. nedeľa po Pasche - Žien myronosíc

23.05. št, 16:45 h, 9. čas, 17:00 h, večiereň a 1. čas, Misijný dom Banská Bystrica

24.05. pi, 06:30 h, 3. a 6. čas, 07:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, sv. Cyrila a Metoda

25.05. so, 16:45 h, 9. čas, 17:00 h, večiereň a 1. čas, Misijný dom Banská Bystrica

26.05. ne, 08:30 h, 3. a 6. čas, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, 4. nedeľa po Pasche - O nevládnom


Pondelok - Piatok, 17:00 h, akathisty, molebeny, panychídy a iné bohoslužby na požiadanie, Misijný dom Banská Bystrica. Program bohoslužieb na pracovné dni sa spresňuje každú nedeľu po sv. liturgii.

Záujemcovia o pristúpenie k svätej spovedi (исповедь) tak môžu učiniť po každej večierni a 30 min. pred začiatkom každej svätej liturgie. 

večiereň - vespers, вечерня

sv. liturgia - divine liturgy, божественная литургия