Rozpis bohoslužieb


FEBRUÁR 2023

04.02. so, 16:45 h, 9. čas, 17:00 h, večiereň a 1. čas, Misijný dom Banská Bystrica

05.02. ne, 08:30 h, 3. a 6. čas, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, nedeľa o mýtnikovi a farizejovi

11.02. so, 16:45 h, 9. čas, 17:00 h, večiereň a 1. čas, Misijný dom Banská Bystrica

12.02. ne, 08:00 h, 3. a 6. čas, 08:30 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen, nedeľa o márnotratnom synoviTroch hierarchov

14.02. ut, 16:45 h, 9. čas, 17:00 h, večiereň a 1. čas, Misijný dom Banská Bystrica

15.02. st, 06:30 h, 3. a 6. čas, 07:00, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, Stretnutie Pána so Simeonom

18.02. so, 07:30 h, 3. a 6. čas, 08:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, zádušná sobota

18.02. so, 16:45 h, 9. čas, 17:00 h, večiereň a 1. čas, Misijný dom Banská Bystrica

19.02. ne, 08:30 h, 3. a 6. čas, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, nedeľa mäsopustná

25.02. so, 16:45 h, 9. čas, 17:00 h, večiereň a 1. čas, Misijný dom Banská Bystrica

26.02. ne, 08:00 h, 3. a 6. čas, 08:30 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen, nedeľa syropustná

27.02. po, 17:00 h, kajúcny kánon sv. Andreja Krétskeho a Veľké povečerie, Misijný dom Banská Bystrica, začiatok Veľkého pôstu

28.02. ut, 17:00 h, kajúcny kánon sv. Andreja Krétskeho a Veľké povečerie, Misijný dom Banská Bystrica 


Pondelok - Piatok, 17:00 h, akathisty, molebeny, panychídy a iné bohoslužby na požiadanie, Misijný dom Banská Bystrica. Program bohoslužieb na pracovné dni sa spresňuje každú nedeľu po sv. liturgii.


večiereň - vespers, вечерня

sv. liturgia - divine liturgy, божественная литургия 


Bohoslužby sa od
26.02.2022 na všetkých bohoslužobných miestach konajú v režime ZÁKLAD. Od 21.04.2022 nie je povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom alebo rúškom počas bohoslužieb.