Rozpis bohoslužieb


JÚN

03.06. so, 07:30 h, 3. a 6. čas, 08:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, zádušná sobota

03.06. so, 16:45 h, 9. čas, 17:00 h, večiereň a 1. čas, Misijný dom Banská Bystrica

04.06. ne, 08:30 h, 3. a 6. čas, 09:00 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Vígľaš, Zoslanie Svätého Ducha, Päťdesiatnica

04.06. ne, 14:45 h, 9. čas, 15:00 h, večiereň a 1. čas, Misijný dom Banská Bystrica

05.06. po, 06:30 h, 3. a 6. čas, 07:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, Deň Svätého Ducha

10.06. so, 16:45 h, 9. čas, 17:00 h, večiereň a 1. čas, Misijný dom Banská Bystrica

11.06. ne, 08:30 h, 3. a 6. čas, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, nedeľa Všetkých svätých

12.06. po, začiatok pôstu sv. apoštolov

17.06. so, 16:45 h, 9. čas, 17:00 h, večiereň a 1. čas, Misijný dom Banská Bystrica

18.06. ne, 08:00 h, 3. a 6. čas, 08:30 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen, nedeľa Všetkých svätých v našej zemi oslávených

24.06. so, 16:45 h, 9. čas, 17:00 h, večiereň a 1. čas, Misijný dom Banská Bystrica

25.06. ne, 08:30 h, 3. a 6. čas, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica


Pondelok - Piatok, 17:00 h, akathisty, molebeny, panychídy a iné bohoslužby na požiadanie, Misijný dom Banská Bystrica. Program bohoslužieb na pracovné dni sa spresňuje každú nedeľu po sv. liturgii.

Záujemcovia o pristúpenie k svätej spovedi (исповедь) tak môžu učiniť po každej večierni a 30 min. pred začiatkom každej svätej liturgie. 

večiereň - vespers, вечерня

sv. liturgia - divine liturgy, божественная литургия