Rozpis bohoslužieb


DECEMBER 2019

30.11. so, 17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen
01.12. ne, sv. liturgia v Banskej Bystrici nebude. Zastupujeme v PCO Žilina
03.12. ut, 18:00 h, večiereň s litijou, vojenská kaplnka Zvolen
04.12. st, 07:30 h, sv. liturgia, vojenská kaplnka Zvolen, Uvedenie Presvätej Bohorodičky do chrámu
07.12. so, 
17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen
08.12. ne, 08:45 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen
14.12. so, 17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen
15.12. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica
18.12. st, 18:00 h, večiereň s litijou, vojenská kaplnka Zvolen
19.12. št, 07:30 h, sv. liturgia, vojenská kaplnka Zvolen, sv. Nikolaja Divotvorcu
21.12. so,
17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen
22.12. ne, 08:45 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen
28.12. so, 17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen
29.12. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica

Pondelok - Piatok, 08:00 h, akathisty alebo molebeny za zdravie, za chorých, za cestujúcich a panychídy na požiadanie, vojenská kaplnka Zvolen. Program bohoslužieb na pracovné dni bude spresnený každú nedeľu po sv. liturgii.