Rozpis bohoslužieb


JANUÁR

01.01. so, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica - režim OP (max. 30 osôb)

02.01. ne, 08:45 h, svätá liturgia, kaplnka na zámku Zvolen - režim OP (max. 30 osôb) - ZÁZNAM

06.01. št, 18:00 h, veľké povečerie, Misijný dom Banská Bystrica - režim OP (max. 30 osôb)

07.01. pi, 09:00 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen - režim OP (max. 30 osôb) - ZÁZNAMNarodenie Spasiteľa

08.01. so, 09:00 h, sv. liturgia, vojenská kaplnka Zvolen - režim OP (max. 30 osôb), Zbor Presvätej Bohorodičky

08.01. so, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica - režim OP (max. 30 osôb)

09.01. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica  - režim OP (max. 30 osôb) ZÁZNAMprvomučeníka arcidiakona Štefana

13.01. št, 17:00 h, veľká večiereň, vojenská kaplnka Zvolen - režim OP (max. 100 osôb)

14.01. pi, 07:00 h, sv. liturgia, vojenská kaplnka Zvolen - režim OP (max. 100 osôb), juliánsky Nový rok

15.01. so, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica režim OP (max. 100 osôb)

16.01. ne, 09:00 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Vígľaš - režim OP (max. 100 osôb)
18.01. ut, 17:00 h, veľké povečerie, vojenská kaplnka Zvolen - režim OP (max. 100 osôb), Veľké posvätenie vody

19.01. st, 07:00 h, sv. liturgia, vojenská kaplnka Zvolen režim OP (max. 100 osôb), Bohozjavenie

22.01. so, 17:00 h, večiereň, vojenská kaplnka Zvolen - režim OP (max. 100 osôb)

23.01. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica - režim OP (max. 100 osôb)

29.01. so, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica - režim OP (max. 100 osôb)

30.01. ne, 08:45 h, sv. liturgia,  kaplnka na zámku Zvolen - režim OP (max. 100 osôb)


Bohoslužby sa na všetkých bohoslužobných miestach podľa farieb COVID Automatu (viď nižšie) konajú v režimoch:

- ZELENÁ (monitoring): režim ZÁKLADNÝ

- ORANŽOVÁ (ostražitosť) : režim OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID)

- ČERVENÁ (1. st. ohrozenia), BORDOVÁ (2. st. ohrozenia) a ČIERNA (3. st. ohrozenia): režim OP (očkovaní, po prekonaní COVID)

!!! Od 25.11.2021, v lockdowne a núdzovom stave, je COVID Automat pozastavený !!!

Pondelok - Piatok, 07:00 h, akathisty alebo molebeny za zdravie, za chorých, za cestujúcich a panychídy na požiadanie, vojenská kaplnka Zvolen. Program bohoslužieb na pracovné dni bude spresnený každú nedeľu po sv. liturgii. Veriacim, ktorí sa bohoslužieb nemôžu zúčastniť ponúkam možnosť individuálnej duchovnej starostlivosti (spoveď, sv. prijímanie) po vzájomnej dohode. Kontakt na duchovného nájdete v záložke kontakt/oznamy.