Rozpis bohoslužieb


JÚL - AUGUST

09.07. so, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

10.07. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica - odpustová slávnosť

11.07. po, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

12.07. ut, 07:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, sv. apoštolov Petra a Pavla

16.07. so, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

17.07. ne, 08:45 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen

23.07. so, 17:00 h, večiereň, NEBUDE

24.07. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica

30.07. so, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

31.07. ne, 08:45 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen


01.08. po, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

02.08. ut, 07:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, sv. proroka Eliáša

06.08. so, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

07.08. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica

13.08. so, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

14.08. ne, 08:45 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen

18.08. št, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

19.08. pi, 07:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, Premenenie Pána

20.08. so, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

21.08. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica

27.08. so, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

28.08. ne, 08:45 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen, Zosnutie Presvätej Bohorodičky


večiereň - vespers, вечерня

sv. liturgia - divine liturgy, божественная литургия 


Bohoslužby sa od
26.02.2022 na všetkých bohoslužobných miestach konajú v režime ZÁKLAD. Od 21.04.2022 nie je povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom alebo rúškom počas bohoslužieb.

Pondelok - Piatok, 07:00 h, akathisty alebo molebeny za zdravie, za chorých, za cestujúcich a panychídy na požiadanie, Misijný dom Banská Bystrica. Program bohoslužieb na pracovné dni bude spresnený každú nedeľu po sv. liturgii.