Rozpis bohoslužieb


SEPTEMBER

03.09. so, 16:30 h, malé posvätenie vody, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

04.09. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica - moleben na začiatok školského roka

10.09. so, 17:00 h, veľká večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

11.09. ne, 08:30 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen, Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa

17.09. so, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

18.09. ne, 09:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica

20.09. ut, 17:00 h, veľká večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

21.09. st, 07:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, Narodenie Presvätej Bohorodičky

24.09. so, 17:00 h, večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

25.09. ne, 08:30 h, sv. liturgia, kaplnka na zámku Zvolen

26.09. po, 17:00 h, veľká večiereň, Misijný dom Banská Bystrica

27.09. ut, 07:00 h, sv. liturgia, Misijný dom Banská Bystrica, Vyzdvihnutie čestného a životvorného Kríža


večiereň - vespers, вечерня

sv. liturgia - divine liturgy, божественная литургия 


Bohoslužby sa od
26.02.2022 na všetkých bohoslužobných miestach konajú v režime ZÁKLAD. Od 21.04.2022 nie je povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom alebo rúškom počas bohoslužieb.

Pondelok - Piatok, 07:00 h, akathisty alebo molebeny za zdravie, za chorých, za cestujúcich a panychídy na požiadanie, Misijný dom Banská Bystrica. Program bohoslužieb na pracovné dni bude spresnený každú nedeľu po sv. liturgii.