Kontakt

duchovný: prot. Mgr. Marek Ignacik, PhD.

e-mail: marek.ignacik@gmail.com

mobil: +421 911 885 785

tel.: +421 45 5353 012

korešpondenčná adresa: Ľudovíta Štúra 5150/54, 960 01 Zvolen

Bankové spojenie:

Banská Bystrica - IBAN: SK82 0900 0000 0051 0922 4043

Zvolen - IBAN: SK56 0900 0000 0051 0922 1213