Kontakt

duchovný: pplk. prot. Mgr. Marek Ignacik, PhD.

e-mail: pcozvbb@gmail.com, marek.ignacik@gmail.com

mobil: 0911 885 785

tel.: +421 - 45 - 5353 012

korešpondenčná adresa: Ľudovíta Štúra 5150/54, 960 01 Zvolen

Bankové spojenie:

Banská Bystrica - IBAN: SK82 0900 0000 0051 0922 4043

Zvolen - IBAN: SK56 0900 0000 0051 0922 1213